Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávka zboží
Odesláním objednávky vybraného zboží  zákazník uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a potvrzuje svůj souhlas s  obchodními podmínkami e-shopu. Podmínkou platnosti elektronické  objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Vámi  sdělená data mohou být využita pouze provozovatelem internetového  obchodu pro účely statistického zpracování a k přímé komunikaci se  zákazníkem. V žádném případě nebudou poskytnuta třetí osobě.

Dodání zboží
Zboží dodáváme na adresu zákazníka na dobírku. Výše dopravného a balného  u objednávky je uvedena v kategorii poštovné a doprava. Obvyklá dodací lhůta je 2-5 pracovních dní.
 

Cena a způsob platby
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně  DPH. Platná je vždy cena, která byla u zboží uvedena v okamžiku  objednání.

Odstoupení od smlouvy při nákupu zboží prostřednictvím internetu
Zákazník má právo odstoupit od kupní  smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu (dle § 53 odst.  6 a 7 Občanského zákoníku). Kupující je povinen informovat o této  skutečnosti prodávajícího písemně poštou nebo e-mailem na: salumi@centrum.cz.  Následně doručí zboží (obyčejným, nikoliv dobírkovým balíkem) na  vlastní náklady prostřednictvím České pošty na adresu prodávajícího, a  to ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. V případě, že tato lhůta nebude  dodržena, nelze již od smlouvy odstoupit. Zboží musí být nepoškozené,  bez známek užívání nebo opotřebení, včetně přiložené faktury. Cena za  vrácené zboží bude poukázána kupujícímu po odečtení nákladů na poštovné a  balné.

Záruka a reklamace

1. Práva a povinnosti prodávajícího
Objednávka je po zadání do objednávkového systému závazná. Prodávající  si vyhrazuje právo stornovat objednávku (nebo její část) v případě, že  není schopen zboží dodat v požadovaném množství. O této skutečnosti  informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2. Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, o  které je informován ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny  ceny uvedené v internetovém obchodě jsou konečné.
Kupující je povinen dodanou zásilku prohlédnout ihned při převzetí a  platbě dobírkové částky dopravci. Zjistí-li kupující, že má zásilka  porušený obal, nebo že je poničena přepravou, rozbita apod., musí  reklamaci uplatnit sepsáním reklamačního protokolu neodkladně u  přepravce a zásilku odmítnout. Pouze tak může být  reklamace dopravou poškozené zásilky uznána. V případě, že kupující  takto neučiní, pozdější reklamace z důvodu poškození při přepravě nebude  uznána.
Při reklamaci se kupující řídí reklamačním řádem prodávajícího.

3. Reklamační řád
Zjistí-li kupující po převzetí zásilky, že má zboží vady, je povinen  tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu  prostřednictvím e-mailu.
V případě poničeného obalu při převzetí zásilky je nutné reklamaci uplatnit u dopravce, a to ihned při dodání.

Při uplatnění reklamace je nutno předložit:
- reklamované zboží v kompletním stavu
- kopii prodejního dokladu (faktury),
- stručný popis závady.
 

Při nesplnění těchto podmínek nebude  reklamace uznána. Reklamaci je nutné zaslat vždy doporučeně (ne na  dobírku) na adresu dodavatele uvedenou na faktuře.

Reklamace se nevztahuje na zboží  poškozené nevhodnou manipulací a používáním (např.: mechanické  poškození, opotřebení, odření, ohnutí atd.).
Bude-li reklamace uznána za oprávněnou, zajistí prodávající bez  zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění  reklamace,  výměnu zboží, případně vrácení peněz.
Provozovatel obchodu je oprávněn měnit a doplňovat Obchodní  podmínky z důvodu změny platné legislativy. Obchodní podmínky jsou  platné a účinné po celou dobu trvání nároků vyplývajících ze smluvního  vztahu.

Poradna:  tel.:   +420 731 048 110  email: Delistore@centrum.cz